دکتر عارفه اویسی

دکتر عارفه اویسی

تخصص:
متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
27937
سابقه کار:
از 1370
شماره تماس:
02135015100
دریافت نوبت:
کلیک کنید

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • یک شنبه

سوابق تحصیلی:

  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی:

  • همکاری با بیمارستان‌های سوم شعبان و بیمارستان تامین اجتماعی

خدمات:

  • آندوسکوپی معده
  • سیگموئیدوسکوپی