دکتر نسرین سرافرازی

دكتر نسرين سرافرازی

متخصص زنان و زایمان
کار از سال 1390
دکتر فروغ کیاسالاری

دکتر فروغ كياسالاری

متخصص اطفال
کار از سال 1382
دکتر وجیهه غنایی

دكتر وجيهه غنايی

متخصص اطفال
کار از سال 1382
دکتر جلال اعتماد

دكتر جلال اعتماد

متخصص اورولوژی
کار از سال 1355
ادیولوژیست نوشین مکاری

اديولوژيست نوشين مكاری

اديولوژيست
کار از سال 1393
دکتر رامین محب

دكتر رامين محب

متخصص عفونی
کار از سال 1370
دکتر نور متین راد

دكتر نور متين راد

متخصص زنان و زایمان
کار از سال 1385
دكتر بتول شهلا غروی اصفهانی

دكتر بتول شهلا غروی اصفهانی

متخصص اطفال
کار از سال 1361
دکتر مهران یوسفی

دكتر مهران يوسفی

متخصص ارتوپد
کار از سال 1386
دکتر وحید احیایی قدرتی

دكتر وحید احيائی قدرتی

متخصص چشم
کار از سال 1368