برنامه ماهانه

حضور پزشکان متخصص درمانگاه

هفته اول اسفند ماه

[table “” not found /]

هفته دوم اسفند ماه

نام پزشکتخصصشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
دکتر نسرین سرافرازیدكتر نسرين سرافرازیزنان و زایمان۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰-۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰-
دکتر نور متین راددكتر نور متين رادزنان و زایمان-۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰-۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰--
دکتر مریم احمریدکتر مریم احمریزنان و زایمان-----۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر عرفان جلوه مقدمدکتر عرفان جلوه مقدماورولوژی۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰-----
دکتر جلال اعتماددكتر جلال اعتماداورولوژی-۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰-۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰--
دکتر سید محمدعلی مدینه‌ایدکتر سید محمدعلی مدینه‌ایاورولوژی--۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰-
دکتر حوری ساداتادیولوژیست حوری ساداتادیولوژی (شنوایی سنجی)۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰---
دکتر مرتضی مقدمدکتر مرتضی مقدمگوش و حلق و بینی۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰--۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰--
دکتر سمانه فرتوک زادهدکتر سمانه فرتوک زادهقلب و عروق-۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰----
دکتر پریسا ایزدپناهدکتر پریسا ایزدپناهقلب و عروق--۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰---
دکتر مهران خوش فطرتدکتر مهران خوش فطرتقلب و عروق---۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰--
دکتر حسین محمودیاندکتر حسین محمودیانقلب و عروق----۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰-
دکتر آوا علیاندکتر آوا علیانمغز و اعصاب۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰---۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰-
دکتر زینب طاهریدکتر زینب طاهریمغز و اعصاب-۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰--۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰-
دکتر رامین محبدكتر رامين محبعفونی-۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰-۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰--
دکتر علی سناییدکتر علی سناییجراح عمومی--۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰---
خانم نرگس اصفهانیخانم نرگس اصفهانیمشاوره--۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰---
دکتر وحید احیایی قدرتیدكتر وحید احيائی قدرتیچشم پزشکی-۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰----
دکتر مرتضی میرعربدکتر مرتضی میرعربچشم پزشکی--۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰---
دکتر مهران یوسفیدكتر مهران يوسفیارتوپد۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰-----
دکتر دین یار رشیدیدکتر دین یار رشیدیارتوپد-۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰-۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰--
دکتر عبدالرضا غفاریدکتر عبدالرضا غفاریارتوپد-۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰----
دکتر فاطمه بیداردلدکتر فاطمه بیداردلپوست----۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰-
دکتر سید محمد باقر حسینیدکتر سید محمد باقر حسینیپوست-----۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر غلام علی سرپرستدکتر غلام علی سرپرستخون و آنکولوژی---۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰--
دکتر عارفه اویسیدکتر عارفه اویسیداخلی-۸:۰۰ الی ۹:۰۰----
دکتر روح الله بیات ترکدکتر روح الله بیات ترکداخلی--۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰-۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
دکتر رضا رشیدیدکتر رضا رشیدیگوارش--۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰---
دکتر علیرضا حسن زادهدکتر علیرضا حسن زادهاطفال۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰--۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰-۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر سوده سیدی آرانیدکتر سوده سیدی آرانیاطفال۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰--۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰-۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
دكتر بتول شهلا غروی اصفهانیدكتر بتول شهلا غروی اصفهانیاطفال-۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰--۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰-
دکتر وجیهه غناییدكتر وجيهه غنايیاطفال-۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰----
دکتر فروغ کیاسالاریدکتر فروغ كياسالاریاطفال--۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰---
دکتر سمیه محمدیمشاور سمیه محمدیمشاوره----۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰-
دکتر حسن عمرانیمشاور حسن عمرانیمشاوره-----۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
دکتر هدی ندیمیدکتر هدی ندیمیتغذیه--۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰---
دکتر ناصر هاشم نژاددکتر ناصر هاشم نژاددندانپزشک عمومی۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰-
دکتر علیرضا سویزیدكتر عليرضا سویيزیدندانپزشک عمومی-----۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر زهرا قربان زادهدکتر زهرا قربان زادهدندانپزشک عمومی۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰-----
دکتر حسین هادی زادهدکتر حسین هادی زادهدندانپزشک عمومی۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دکتر فائزه واحدیان جواهریدکتر فائزه واحدیان جواهریدندانپزشک عمومی--۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰---
دکتر امیرحسین غیاثیدکتر امیرحسین غیاثیدندانپزشک عمومی۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰--
دکتر ساسان همایوندکتر ساسان همایونمتخصص پروتز دندان----۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰-
دکتر علی بوشهریدکتر علی بوشهریمتخصص ارتودنسی---۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰-۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰

هفته سوم اسفند ماه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

هفته چهارم اسفند ماه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
نام پزشکتخصصشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
دکتر نسرین سرافرازیدكتر نسرين سرافرازیزنان و زایمان۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر نور متین راددكتر نور متين رادزنان و زایمان۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر مریم احمریدکتر مریم احمریزنان و زایمان۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر عرفان جلوه مقدمدکتر عرفان جلوه مقدماورولوژی۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر جلال اعتماددكتر جلال اعتماداورولوژی۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دکتر سید محمدعلی مدینه‌ایدکتر سید محمدعلی مدینه‌ایاورولوژی۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
دکتر حوری ساداتادیولوژیست حوری ساداتادیولوژی (شنوایی سنجی)۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر مرتضی مقدمدکتر مرتضی مقدمگوش و حلق و بینی۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دکتر سمانه فرتوک زادهدکتر سمانه فرتوک زادهقلب و عروق۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر پریسا ایزدپناهدکتر پریسا ایزدپناهقلب و عروق۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر مهران خوش فطرتدکتر مهران خوش فطرتقلب و عروق۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰
دکتر حسین محمودیاندکتر حسین محمودیانقلب و عروق۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر آوا علیاندکتر آوا علیانمغز و اعصاب۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
دکتر زینب طاهریدکتر زینب طاهریمغز و اعصاب۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر رامین محبدكتر رامين محبعفونی۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر علی سناییدکتر علی سناییجراح عمومی۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
خانم نرگس اصفهانیخانم نرگس اصفهانیمشاوره۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
دکتر وحید احیایی قدرتیدكتر وحید احيائی قدرتیچشم پزشکی۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر مرتضی میرعربدکتر مرتضی میرعربچشم پزشکی۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دکتر مهران یوسفیدكتر مهران يوسفیارتوپد۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دکتر دین یار رشیدیدکتر دین یار رشیدیارتوپد۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دکتر عبدالرضا غفاریدکتر عبدالرضا غفاریارتوپد۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر فاطمه بیداردلدکتر فاطمه بیداردلپوست۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر سید محمد باقر حسینیدکتر سید محمد باقر حسینیپوست۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر غلام علی سرپرستدکتر غلام علی سرپرستخون و آنکولوژی۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دکتر عارفه اویسیدکتر عارفه اویسیداخلی۸:۰۰ الی ۹:۰۰
دکتر روح الله بیات ترکدکتر روح الله بیات ترکداخلی۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
دکتر رضا رشیدیدکتر رضا رشیدیگوارش۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰
دکتر علیرضا حسن زادهدکتر علیرضا حسن زادهاطفال۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر سوده سیدی آرانیدکتر سوده سیدی آرانیاطفال۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
دكتر بتول شهلا غروی اصفهانیدكتر بتول شهلا غروی اصفهانیاطفال۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر وجیهه غناییدكتر وجيهه غنايیاطفال۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
دکتر فروغ کیاسالاریدکتر فروغ كياسالاریاطفال۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر سمیه محمدیمشاور سمیه محمدیمشاوره۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دکتر حسن عمرانیمشاور حسن عمرانیمشاوره۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
دکتر هدی ندیمیدکتر هدی ندیمیتغذیه۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
دکتر ناصر هاشم نژاددکتر ناصر هاشم نژاددندانپزشک عمومی۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر علیرضا سویزیدكتر عليرضا سویيزیدندانپزشک عمومی۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر زهرا قربان زادهدکتر زهرا قربان زادهدندانپزشک عمومی۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
دکتر حسین هادی زادهدکتر حسین هادی زادهدندانپزشک عمومی۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دکتر فائزه واحدیان جواهریدکتر فائزه واحدیان جواهریدندانپزشک عمومی۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر امیرحسین غیاثیدکتر امیرحسین غیاثیدندانپزشک عمومی۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰
دکتر ساسان همایوندکتر ساسان همایونمتخصص پروتز دندان۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر علی بوشهریدکتر علی بوشهریمتخصص ارتودنسی۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰
نام پزشکتخصصشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
دكتر نسرين سرافرازیزنان و زایمان۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دكتر نور متين رادزنان و زایمان۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر مریم احمریزنان و زایمان۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر عرفان جلوه مقدماورولوژی۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دكتر جلال اعتماداورولوژی۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دکتر سید محمدعلی مدینه‌ایاورولوژی۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
ادیولوژیست حوری ساداتادیولوژی (شنوایی سنجی)۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر مرتضی مقدمگوش و حلق و بینی۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دکتر سمانه فرتوک زادهقلب و عروق۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر پریسا ایزدپناهقلب و عروق۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر مهران خوش فطرتقلب و عروق۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰
دکتر حسین محمودیانقلب و عروق۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر آوا علیانمغز و اعصاب۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
دکتر زینب طاهریمغز و اعصاب۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دكتر رامين محبعفونی۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر علی سناییجراح عمومی۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
خانم نرگس اصفهانیمشاوره۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
دكتر وحید احيائی قدرتیچشم پزشکی۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر مرتضی میرعربچشم پزشکی۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دكتر مهران يوسفیارتوپد۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دکتر دین یار رشیدیارتوپد۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
دکتر عبدالرضا غفاریارتوپد۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر فاطمه بیداردلپوست۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر سید محمد باقر حسینیپوست۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر غلام علی سرپرستخون و آنکولوژی۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دکتر عارفه اویسیداخلی۸:۰۰ الی ۹:۰۰
دکتر روح الله بیات ترکداخلی۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
دکتر رضا رشیدیگوارش۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰
دکتر علیرضا حسن زادهاطفال۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر سوده سیدی آرانیاطفال۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
دكتر بتول شهلا غروی اصفهانیاطفال۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دكتر وجيهه غنايیاطفال۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
دکتر فروغ كياسالاریاطفال۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
مشاور سمیه محمدیمشاوره۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
مشاور حسن عمرانیمشاوره۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
دکتر هدی ندیمیتغذیه۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
دکتر ناصر هاشم نژاددندانپزشک عمومی۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دكتر عليرضا سویيزیدندانپزشک عمومی۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر زهرا قربان زادهدندانپزشک عمومی۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
دکتر حسین هادی زادهدندانپزشک عمومی۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰
دکتر فائزه واحدیان جواهریدندانپزشک عمومی۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر امیرحسین غیاثیدندانپزشک عمومی۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰
دکتر ساسان همایونمتخصص پروتز دندان۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر علی بوشهریمتخصص ارتودنسی۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰
برنامه ماهانه

حضور پزشکان عمومی درمانگاه

تاریخروز۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ الی ۲۲:۰۰
1402/12/01سه شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/02چهارشنبهدکتر یوسف جمالیخانم دکتر سلطانی
1402/12/03پنج شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/04جمعهدکتر یوسف جمالیدکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/05شنبهدکتر یوسف جمالیدکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/06یک شنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/07دوشنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/08سه شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/09چهارشنبهدکتر یوسف جمالیخانم دکتر سلطانی
1402/12/10پنج شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/11جمعهخانم دکتر کاظمیاندکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/12شنبهدکتر یوسف جمالیدکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/13یک شنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/14دوشنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/15سه شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/16چهارشنبهدکتر یوسف جمالیخانم دکتر سلطانی
1402/12/17پنج شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/18جمعهخانم دکتر سلطانیدکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/19شنبهدکتر یوسف جمالیدکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/20یک شنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/21دوشنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/22سه شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/23چهارشنبهدکتر یوسف جمالیخانم دکتر سلطانی
1402/12/24پنج شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان
1402/12/25جمعهدکتر شکیبادکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/26شنبهدکتر یوسف جمالیدکتر کامبیز اسماعیل زاده
1402/12/27یک شنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/28دوشنبهدکتر یوسف جمالیآقای دکتر سلطانی
1402/12/29سه شنبهدکتر کامبیز اسماعیل زادهدکتر کاظمیان