دکتر دین یار رشیدی

دکتر دین یار رشیدی

تخصص:
متخصص ارتوپد
شماره نظام پزشکی:
26144
سابقه کار:
از 1366
شماره تماس:
02135015100

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • یک شنبه
  • سه شنبه

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصیل دانشگاه تهران

سوابق شغلی:

  • عضو کمیسیون تامین اجتماعی زاهدان
  • نماینده قوه قضائیه پزشکی قانونی زاهدان
  • همکاری با بیمارستان‌های محب کوثر، بازرگانان، سوم شعبان

خدمات:

  • شکسته‌بندی
  • تعویض مفصل
  • تعویض رباط زانو