دکتر نسرین سرافرازی

دكتر نسرين سرافرازی

تخصص:
متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
56724
سابقه کار:
از 1390
شماره تماس:
02135015100
دریافت نوبت:
کلیک کنید

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • شنبه
 • دوشنبه
 • چهارشنبه

سوابق تحصيلی:

 • گذراندن دوره پزشكی عمومی در دانشگاه شيراز و در سال 61 تا 67
 • گذراندن دوره تخصصی زنان در دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دارای بود تخصصی از دانشگاه تهران

سوابق شغلی:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
 • 2 سال طرح در رباط كريم
 • 6 سال در بيمارستان طرفه تحت نظر دانشگاه علوم پزشكی،شهيد بهشتی و دانشگاه بين المللی
 • همکاری با بیمارستان های سوم شعبان و طرفه
 • 4 سال مدير گروه بخش زنان بيمارستان سوم شعبان

خدمات:

 • پاپ اسمیر
 • لبیا پلاستی
 • رژیم بارداری
 • تعیین جنسیت
 • مراقبت قبل و بعد بارداری