دکتر سید حسن مقدسی

دكتر حسن مقدسی

تخصص:
رادیولوژیست
شماره نظام پزشکی:
22318
تجربه و تخصص:
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
سابقه کار:
از 1373
شماره تماس:
02135015100

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • دوشنبه
 • سه شنبه

سوابق تحصيلی:

 • فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1363
 • فارغ التحصيل تخصصی راديولوژی از دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1373

سوابق شغلی:

 • رئيس بخش راديولوژی بيمارستان خانواده 20 سال
 • سابقه كار در مطب به مدت 30 سال

خدمات:

 • تیروئید
 • کالر داپلر
 • ماموگرافی
 • سونوگرافی
 • کلیه و مثانه
 • شکم و لگن
 • جواب رادیو گرافی