دکتر حوری سادات

ادیولوژیست حوری سادات

تخصص:
ادیولوژیست
شماره نظام پزشکی:
ش-1343
سابقه کار:
از 1388
شماره تماس:
02135015100

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • شنبه
  • دوشنبه

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی:

  • همکاری با بیمارستان‌های رسول اکرم و امیر اعلم

خدمات:

  • ارزیابی سرگیجه
  • ارائه و تنظیم سمعک
  • ارزیابی سیستم شنوایی بزرگسالان و اطفال