دکتر زهرا چهکندی

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • یک شنبه
 • سه شنبه

سوابق تحصیلی:

 • دارای بورد تخصصی از دانشگاه جندی شاپور اهواز

سوابق شغلی:

 • همکاری با بیمارستان‌های بوعلی و سیدالشهدا

خدمات:

 • سونوگرافی رحم
 • سونوگرافی داپلر
 • سونوگرافی سینه
 • سونوگرافی تیروئید
 • سونوگرافی آپاندیس
 • سونوگرافی کلیه و مثانه
 • سونوگرافی بارداری و واژینال
 • سونوگرافی پروستات و بیضه
 • سونوگرافی شکم و کبد و کیسه صفرا

دكتر حسن مقدسی

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • دوشنبه
 • سه شنبه

سوابق تحصيلی:

 • فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1363
 • فارغ التحصيل تخصصی راديولوژی از دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1373

سوابق شغلی:

 • رئيس بخش راديولوژی بيمارستان خانواده 20 سال
 • سابقه كار در مطب به مدت 30 سال

خدمات:

 • تیروئید
 • کالر داپلر
 • ماموگرافی
 • سونوگرافی
 • کلیه و مثانه
 • شکم و لگن
 • جواب رادیو گرافی