دکتر فاطمه ابول پورمفرد

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • دوشنبه

سوابق تحصیلی:

  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه کردستان

سوابق شغلی:

  • همکاری با بیمارستان‌های فجر، رازی، کوثر سنندج، توحید سنندج

خدمات:

  • سایکوز
  • درمان اختلالات خلقی
  • روان درمانی فردی تحلیلی
  • درمان اختلالات روانپزشکی اطفال
  • درمان اختلالات شناختی سالمندان (آلزایمر و پارکینسون)