دکتر غلام علی سرپرست

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • شنبه

سوابق تحصیلی:

  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی:

  • همکاری با بیمارستان‌های بازرگانان، ساسان

خدمات:

  • تشخیص و درمان انواع بدخیمی‌ها
  • تشخیص و درمان بیماری‌های خون