دکتر آوا علیان

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • شنبه
  • چهارشنبه

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سوابق شغلی:

  • همکاری با بیمارستان‌های حضرت رسول فردوس، هاشمی نژاد مشهد، فجر تهران

خدمات:

  • ویزیت
  • نوار عصب و عضله

دکتر زینب طاهری

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • یک شنبه

سوابق تحصیلی:

  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

سوابق شغلی:

  • همکاری با بیمارستان‌های بازرگانان، امام رضا (ع) آمل، صدر، شهدای گمنام، شهید بهشتی قم

خدمات:

  • نوار عصب و عضله