دکتر مریم احمری

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • پنج شنبه

سوابق تحصیلی:

 • دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

سوابق شغلی:

 • همکاری با بیمارستان‌های سوم شعبان و کیان

خدمات:

 • نازایی
 • زایمان
 • لاپاروسکوپی
 • مراقبت دارداری
 • رفع زگیل تناسلی
 • سرطان دهانه رحم

دكتر نور متين راد

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • یک شنبه
 • سه شنبه

سوابق تحصيلی:

 • بورد تخصص جراحی زنان و زايمان از دانشگاه تهران

سوابق شغلی:

 • همکاری با بیمارستان‌های بازرگان، سوم شعبان، مهر گاندی، عرفان نیایش، تندیس، ایرانمهر

خدمات:

 • مراقبت قبل و بعد از بارداری
 • مشاوره قبل از بارداری
 • وزن گیری بارداری
 • تعیین جنسیت
 • کربوکسی تراپی
 • زایمان در آب
 • رژیم بارداری
 • لبیاپلاستی
 • پاپ اسمیر

دكتر نسرين سرافرازی

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • شنبه
 • دوشنبه
 • چهارشنبه

سوابق تحصيلی:

 • گذراندن دوره پزشكی عمومی در دانشگاه شيراز و در سال 61 تا 67
 • گذراندن دوره تخصصی زنان در دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دارای بود تخصصی از دانشگاه تهران

سوابق شغلی:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
 • 2 سال طرح در رباط كريم
 • 6 سال در بيمارستان طرفه تحت نظر دانشگاه علوم پزشكی،شهيد بهشتی و دانشگاه بين المللی
 • همکاری با بیمارستان های سوم شعبان و طرفه
 • 4 سال مدير گروه بخش زنان بيمارستان سوم شعبان

خدمات:

 • پاپ اسمیر
 • لبیا پلاستی
 • رژیم بارداری
 • تعیین جنسیت
 • مراقبت قبل و بعد بارداری