دکتر علی سنایی

بیوگرافی

روزهای حضور:

  • دوشنبه

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصیل از دانشگاه جندی شاپور اهواز

سوابق شغلی:

  • همکاری با بیمارستان‌های نیرو هوایی، گلستان اهواز، امام خمینی اهواز

خدمات:

  • انجام انواع عمل‌های جراحی عمومی