دکتر پریسا ایزدپناه

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • دوشنبه

سوابق تحصیلی:

 • فارغ التحصیل دانشگاه ایران

سوابق شغلی:

 • همکاری با بیمارستان‌های بازرگانان و آبان

خدمات:

 • واریس
 • نوار قلب
 • هولتریتم
 • تست ورزش
 • اسکلروتراپی
 • اکوکاردیوگرافی
 • هولتر فشار خون

دکتر سمانه فرتوک زاده

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • یک شنبه

سوابق تحصیلی:

 • دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی:

 • همکاری با بیمارستان‌های پیامبران، خاتم الانبیا و آرش

خدمات:

 • نوار قلب
 • تست ورزش
 • اکوکاردیوگرافی
 • هولتر فشار خون

دکتر مهران خوش فطرت

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • سه شنبه

سوابق تحصیلی:

 • متخصص قلب و عروق از سال 1395
 • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی از سال 1401

سوابق شغلی:

 • همکاری با بیمارستان محب مهر
 • همکاری با بیمارستان ارتش
 • استادیار دانشگاه

خدمات:

 • اکوکاردیوگرافی
 • کنترل فشار خون
 • نوار قلب

دكتر سید ابوالفضل محسنی‌زاده

بیوگرافی

روزهای حضور:

 • شنبه

سوابق تحصيلی:

 • دوره تکمیلی اینترونشن پیشرفته در بیمارستان قلب تهران
 • فارغ التحصيل در رشته پزشكی عمومی در سال 1392 دانشگاه علوم پزشكی مشهد
 • فارغ التحصيل در رشته تخصصی قلب و عروق در سال 1396 دانشگاه علوم پزشكی تهران

سوابق شغلی:

 • پرسنل رسمی ارتش
 • عضو هیئت علمی دانشگاه

جوايز و افتخارات:

 • رتبه اول كشوری آزمون علوم پايه پزشكی 1387
 • رتبه 3 كشوری آزمون پيش كارورزی 1389
 • رتبه 33 دستياری تخصصی پزشكی 1392
 • رتبه اول كشوری بورد تخصصی قلب 1396

خدمات:

 • اکو قلب
 • آنژیوگرافی
 • تست ورزش
 • فلوشیپ کاردیوگرافی