مراجعین محترم!
ضمن عرض سلام، مفتخریم كه درمانگاه خیریه انصار را جهت پالایش سلامت و درمان خود انتخاب نموده اید. به منظور قدردانی از این حسن انتخاب “منشور بیمار” در درمانگاه خیریه انصار را به شرح زیر به اطلاعتان می‌رسانیم :

1. كلیه مراجعین درمانگاه خیریه انصارشایسته دریافت خدمات درمانی _تشخیصی مناسب همراه با حفظ كرامت انسانی بدون توجه به نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب و … مطابق با سیاست ها و مقررات درمانگاه می باشند.

2. بیمار حق دارد از خدمات پزشكی همه جانبه در تشخیص و درمان بیماری خود مطابق با اصول علمی و با صرف وقت مناسب برخوردار گردد.

3. دریافت مراقبتهای درمانی فوری و بدون تاخیر در موارد “اوژانس های پزشكی” حق بیمار است.

4. اطلاع از نام و تخصص پزشك معالج از حقوق درمانی بیمار است.

5. بیمار حق دارد در خصوص تشخیص و عوارض احتمالی بیماری و مصرف دارو ها روش های درمانی مختلف ،مزایا  و پیامدهای درمان و یا عدم درمان توسط پزشك معاج خود مطلع گردد.

6. بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشكی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی كه بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

حقوق بيمار

 • شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛
 • بر پایه‌ی صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد ؛
 • فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛
 • بر اساس دانش روز باشد ؛
 • مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد ؛
 • در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران‌ باشد ؛
 • مبتنی بر هماهنگی اركان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛
 • به همراه تامین كلیه امكانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌ های غیرضروری باشد
 • توجه ویژه‌ ای به حقوق گروه‌ های آسیب‌ پذیر جامعه از جمله كودكان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
 • در سریع‌ ترین زمان ممكن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛
 • با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛
 • در مراقبت‌ های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری(الكتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛
 • در مراقبت‌ های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ی خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
 • در مراحل پایانی حیات كه وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش كاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌ اش در زمان احتضار می‌باشد. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی كه می‌خواهد همراه گردد.
یكایك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به كرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتی‌ – درمانی را برای یكایك افراد كشور تأمین كند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت كرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.
این منشور با توجه به ارزش های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری كرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكیم رابطه انسانی میان ارائه كنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.