فستيوال تشكل های غير دولتی سلامت

حضور درمانگاه خيريه انصار در جشنواره تشکل های غیر دولتی سلامت محور در پارک شهر منطقه 12 تهران

همزمان با روز 22 مرداد ماه «روز تشكل های غير دولتی»

جشنواره ای با حضور مراکز مشاوره، انجمن های (ديابتی،‌ ايدز، سرطانی)‌ و بيمارستان ها و درمانگاه ها‌ در حوزه سلامت در پارك شهر منطقه 12 برگزار گرديد.

بدين منظور درمانگاه خيريه انصار از ساعت 18 الی 21 با ارائه خدمات پزشكی (‌فشار خون،‌ تست قند) به صورت رايگان در خدمت همشهريان عزيز بود.