سومين دوره از چكاپ دانش آموزی برگزار شد

درمانگاه خيريه انصار برای سومين سال متوالی طرح چكاپ دانش آموزان (سدا) با همكاری مدارس منطقه برگزار كرد.

به گزارش روابط عمومی درمانگاه خيريه انصار اين طرح در تاريخ 1398/09/08 با حضور پزشكان متخصص برای دانش آموزان مقاطع ابتدايی و دوره اول راهنمايی به اجرا درآمد.

بنا بر اين گزارش در اين دوره بيش از 200 دانش آموز چكاپ و مورد معاينه قرار گرفتند و وضعيت جسمانی هر دانش آموز از جمله شنوايی سنجی، بينايی سنجی، ارتوپدی، غربالگری آزمايشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذكر است در اين طرح برای هر دانش آموز پرونده پزشكی تشكيل شده كه شامل اطلاعات وضعيت سلامت دانش آموز می باشد.