راه اندازی سامانه جوابدهی آزمايشگاه

درمانگاه خيريه انصار به منظور رفاه حال مراجعين اقدام به راه اندازی سيستم جواب دهی آنلاين نموده است.

مراجعين محترم می توانند نتايج آزمايش خود را در هر زمان و مكان (منزل، محل كار، و...) بدون مراجعه به درمانگاه و از طريق وب سايت درمانگاه خيريه انصار به نشانی ansarclinic.com و كليك بر روی سامانه جواب دهی آنلاين و وارد كردن شماره پذيرش و شماره استعلام كه روی قبض درج شده است به سامانه جواب دهی واردشده و نتيجه آزمايش خود را مشاهده نمايند.