مراسم رونمايی از دستگاه ليزر دندانپزشكی

مراسم رونمايی از دستگاه ليزر دندانپزشكی همزمان با ولايت حضرت معصومه و آغاز دهه كرامت با حضور جمعی از خيرين و پزشكان درمانگاه خيريه انصار در سالن مجتمع فرهنگی انصار برگزار گرديد.

شروع مراسم با تشكر و قدردانی از خانواده محترم مرحوم مغفور علی شكوری جهت اهداء دستگاه ليزر دندانپزشكی به درمانگاه خيريه انصار برگزارگرديد و در ادامه بيانات فصيح دندانپزشك محترم (دكتر وكيلی) برای ارائه  كاربرد ليزر در دندانپزشكی و پروسيجرهای درمان از جمله (درمان ريشه، پوسيدگی های دهان و دندان، بليچينگ و...) اشاره كردند  و در پايان جلسه از دستگاه ليزر در واحد دندانپزشكی رونمايی گرديد.