راه اندازی كلينيك زخم درمانگاه خيريه انصار

خانم دكتر عباس زاده متخصص عفونی و زخم آغاز فعاليت خود را در كلينيك زخم درمانگاه انصار در روزهای شنبه صبح خبر داد.


به گزارش روابط عمومی درمانگاه خيريه انصار، در گفت و گو با خانم دكتر عباس زاده هدف از فعاليت خود در کلینیک زخم را درمان انواع زخم‌ های حاد و مزمن شامل زخم پای ديابتی، زخم‌ های بستر، زخم‌ های عروقی، زخم‌ های جراحی باز شده و عفونی شده، زخم‌ های بدخيم، زخم‌ های ناشی از راديوتراپی، زخم‌ های نوروپاتيك غير ديابتی، زخم‌ های ناشی از حوادث و تروما دانست.

ايشان همچنين اظهار داشتند در اين كلينيك با استفاده از پانسمان های پيشرفته و نوين و براساس آخرين روش های روز دنيا در خدمت مراجعين خود می باشد.

پذيرش بيماران با شماره تماس 35015 داخلی 109 الی 110