توصيه های دكتر خوش فطرت به بيماران ديابتی به مناسبت هفته ديابت

بيماران ديابتی در هفته حداقل ١٥٠ دقيقه ورزش هوازی با شدت متوسط، يا حداقل ٩٠ دقيقه ورزش هوازی شديد انجام دهيد. ورزش حداقل در ٣روز هفته تقسيم شود.

كاهش وزن ٥ تا ٧ درصدی با رژيم و تحرك كافی باعث بهبود قند و چربی خون شما می شود.

فشارخون خود رو بصورت منظم كنترل كنيد تا درصورت نياز هرچه سريع تر درمان مناسب برای شما شروع شود.

مصرف نمك را كاهش دهيد.

چربی خون خود رو حداقل ساليانه كنترل كنيد. مصرف چربی های اشباع شده رو كاهش و مصرف فيبرها و سبزيجات و ميوه جات را افزايش دهيد.

مصرف سيگار را ترك كنيد.

در مورد نياز به شروع آسپيرين خودسرانه عمل نكنيد و با پزشك خود در اين مورد مشورت كنيد.

با مصرف منظم داروهای ديابت قند خون خود را در محدوده قابل قبول نگه داريد. متوسط قند چند ماهه شما (هموگلوبين A1C) بايد كمتر از ٧درصد باشد.