تست قند خون به مناسبت روز جهانی ديابت رايگان شد

سازمان ملل روز ۱۴ نوامبر، مصادف با ۲۳ آبان را به منظور آگاهی بخشی مردم در ارتباط با بیماری دیابت به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری کرده است.

درمانگاه خیریه انصار به همین مناسبت و به جهت تشخیص و پیشگیری به موقع این بیماری و کمک به افراد مبتلا به دیابت طرح انجام تست قند خون رایگان را به مدت یک روز برای مراجعین خود برگزار کرد.

در قالب این طرح از 100 نفر تست قند خون گرفته شد و راهنمایی ها و مشاوره های لازم به ایشان داده شد.