آغاز به فعاليت كلينيك مشاوره و ژنتيك

 

كلينيك مشاوره و ژنيتيك درمانگاه انصار با هدف ارائه اطلاعات و حمايت از خانواده هايی كه در معرض خطر داشتن اختلالات ژنتيكی هستند و يا اعضای مبتلا به نقايص مادرزادی يا اختلالات ژنتيكی دارند فعال گرديده است .

متقاضيان برا‌ی تعيين وقت قبلی با شماره 35015 داخلی 110 تماس حاصل فرمايند.