مينا زاهدی

مينا زاهدی

دندانپزشك

تخصص

متخصص دندانپزشك

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر مينا زاهدی

سوابق تحصيلی:

تحصيل در دانشگاه گوتنبرگ آلمان

سوابق شغلی:

  • سابقه اشتغال در آلمان
  • بيش از 37 سال سابقه در مطب و درمانگاه های ولی الله و سيدالشهدا عليه السلام در تهران
  • معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی