مهدی هرمزپور

مهدی هرمزپور

متخصص

تخصص

روانپزشك

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر مهدی هرمزپور

سوابق تحصيلی :

  • تحصيل در رشته پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 79
  • تحصيل در رشته روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 89

 

سوابق شغلی :

  • سابقه فعاليت در بيمارستان كامكار عرب نيا در شهر قم
  • سابقه فعاليت در بيمارستان امام رضا عليه السلام در شهر آمل
  • سابقه فعاليت در بيمارستان بقية الله شهر تهران

از جمله افتخارات ايشان رتبه 7 آزمون دانشنامه تخصصی روانپزشكی در سال 93 است.