فائزه آهنگرزاده

فائزه آهنگرزاده

عمومی

تخصص

عمومی

اطلاعات تماس

f.ahangarzadeh@gmail.com

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر فائزه آهنگرزاده

سوابق تحصيلی:

  • فارغ التحصيل دوره پزشكی عمومی از دانشگاه شهيد بهشتی در سال 1395

جوايز و افتخارات:

  • رتبه دوم مسابقات علمی پژوهش دانشجويی
  • ثبت اختراع دستگاه پرشن و نمونه برداری با كيفيت و دقت بالا و در حين جراحی ERCP به همراه تيم گوارش بيمارستان آيت الله طالقانی