رامين محب

رامين محب

متخصص

تخصص

داخلی عفونی

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر رامين محب

متخصص داخلی عفونی

ساعات حضور در درمانگاه:

  • دوشنبه 15 - 17
  • چهارشنبه 15 - 17