بتول شهلا غروی اصفهانی

بتول شهلا غروی اصفهانی

متخصص

تخصص

اطفال

اطلاعات تماس

batoulgharavi@yahoo.com

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر بتول شهلا غروی اصفهانی

سوابق شغلی: متخصص اطفال از سال 1361 تا كنون