عاصفه عباس زاده

عاصفه عباس زاده

متخصص

تخصص

عفونی و كارشناس زخم

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر عاصفه عباس زاده

سوابق تحصيلی:

  • فارغ تحصيل پزشك عمومی در سال 85
  • تخصص بيماری های عفونی در سال 93

سوابق شغلی:

  • 2 سال رئيس مركز بهداشت قلعه حسن خان
  • هيئت علمی استان كردستان
  • سابقه 3 سال درمان زخم های مزمن شامل زخم پای ديابتی، زخم بستر، زخم های ناشی از جراحی تروما

جوايز و افتخارات:

  • برنده لوح افتخار بنياد نخبگان استان كردستان
  • دارای يك مورد ثبت اختراع در سازمان ثبت اختراعات كشور
  • مترجم كتب درسی دانشجويان پزشكی
  • نويسنده مقالات متعدد