Image
آزمایشگاه تشخيص پزشكی انصار یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های پزشکی در سطح منطقه است که خدمات خود را از سال 1393 در حوزه آزمایشگاه پزشکی بالینی و آسیب شناسی شامل بخش های تضمین کیفیت، نمونه گیری، پذیرش، جوابدهی، بیوشیمی، آماده سازی نمونه، هماتولوژی، بیولوژی مولکولی، الکتروفورز، هورمون شناسی، انگل شناسی، باکتریولوژی، قارچ شناسی، تجزیه ادرار، ایمونولوژی، سرولوژی، ایمونوفلورسانس، پاتولوژی می باشد که در سطح گسترده‌ ای به آحاد جامعه ارائه می ‌نماید.

خدمات بخش

پذيرش
در این واحد مراجعین با پوشش های بیمه ای گوناگون پذیرش می گردند. همچنین ارائه توضیحات لازم در جهت اطلاع مراجعین از نحوه آماده سازی خود جهت نمونه گیری (مانند: میزان ساعات ناشتایی و یا داروهایی که نباید پیش از آزمایش مصرف نمود و یا شرایط مورد نیاز بیمار قبل از خونگیری و ...) از جمله وظایف این واحد می باشد.
نمونه گيری
آنالیز ادرار، مدفوع و مایعات بدن
ميكروب شناسی
هماتولوژی
هورمون شناسی
بيوشيمی
ايمونولوژی - سرولوژی
تجهيزات موجود در آزمايشگاه

تصاوير بخش

Image
Image
Image

مسئول فنی بخش

دكتر حميد مرادی

Image
دكتری علوم آزمايشگاهی

امروزه در تمامی كشورهای پيشرفته با رويكرد تشخيص زودهنگام بيماری و كاهش هزينه درمان، آزمايشات غربالگری در سرلوحه كار مراكز درمانی قرار دارد.
آزمايشگاه انصار وظيفه خود می داند با استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته، صرف نظر از منافع مالی، با تجزيه و تحليل صحيح نمونه های آزمايشگاهی، گامی كوچك در جهت كمك به ارتقا سلامت جامعه بردارد.